Zaniklá tvář Sklenářovic

 
Sklenářovice na dobové pohlednici

O málokterém z obydlených údolí Krkonoš máme tak málo písemných i obrazových dokumentů jako o údolí sklenářovickém. Písemné doklady z dob založení sklářské osady neexistují, zprávy z dob zlatodolů jsou jen velmi zlomkovité a ani o pozděj­ší zemědělskou obec Glasendorf se nikdo příliš nezajímal. Re­spektive většina dokladů byla zničena nebo odvezena v souvi­slosti s odsunem německého obyvatelstva po 2. světové válce. Na této dvoustraně vám představujeme většinu v současnosti dostupných obrázků zaniklých Sklenářovic, abyste si mohli do­tvořit představu o místě, kterému se věnuje úvodní článek toho­to čísla Krkonoš -Jizerských hor.

Když 15. února 1655 sjela ze strmého svahu na úbočí Rýchor vůbec první písemně zaznamenaná lavina v Krkonoších a strhla dvě sklenářovické chalupy, v nichž z patnácti zasypaných osob osm zahynulo, předznamenala zároveň tragický osud této ma­lebné vesnice. Osada se prvně připomíná roku 1515. Vznikla však nejspíš mnohem dříve kolem původní sklářské pece. Největší rozkvět jí přinesla zlatá horečka v 16. století. V bukovém příšeří Bartova lesa stále jakoby dozníval halas kovkopů Kryštofa z Gendorfu a množství zachovalých hornických stařin dodnes připomíná ohromný rozsah zdejších dobývek. Chudá naleziště se záhy vyčerpala, horníci odešli za lepším a pro místní zbyl klopotný život hospodářů na kamenitých políčkách sevřeného údolí někdejší Staré vody. Ještě na začátku 20. století žilo ve vzkvétající obci s vlastní samosprávou, školou, mlýnem a dvěma hostinci 220 obyvatel ve 42 domech. Ti byli po druhé světové válce vyhnáni do Německa. Po srpnu 1946 zůstal v údolí obydlen jediný dům - v nejhořejším stavení vsi směla zůstat rodina antifašisty Aloise Hofera. Domy postupně chátraly a brigádníci ve službách pastvinářského družstva z Mnichova Hradiště tomu rozhodně nebránili. Z nepochopitelných důvodů nedostaly Skle­nářovice, ani Vernéřovice na odvráceném svahu Sklenářovické­ho vrchu šanci na záchranu dosídlením nebo prodejem chalupá­řům. Definitivní konec přišel s akcí „Demolice" v letech 1959-60. Ženijní jednotka československé armády pomocí trhavin a vo­jenské techniky srovnala se zemí na tehdejším trutnovském okrese celkem 254 objektů. Bohužel i celé Sklenářovice. Zdánlivě opuštěná krajina dnes láká především jako memen­to. Hluboce zaříznuté údolí s rozsáhlými loukami, lemované le­sy, je přírodní útvar krásný sám o sobě. Kdo zažil zdejší jara s tisíci květů bledule jarní a křivatce žlutého, zpestřených ojedi­nělými keříčky narcisů ze zaniklých zahrádek, s rok co rok říd­noucí vlajkoslávou třešní a jabloní probleskující v křovinách ná­letů, ví své. Při procházce po nové cestě od parkoviště nad Bystřicí proti proudu Zlatého potoka, provázeni tajemným geni­em loci, můžete obdivovat obnovený unikátní kamenný most s jedním obloukem i zbytky stejnou stavební technikou rovnaných břehů kdysi zlatonosného potoka, zachovalé zdi vodního mlýna i několik osamělých polorozpadlých mlíčnic, přírodních chladniček s tekoucí vodou, z nichž jedna u cesty je obnovena. V postupně odstraňovaných náletech dřevin najdete agrární va­ly s kamennou rovnaninou podezdívek, prozrazující dispozici jednotlivých staveb s vykřičníkem letitých „domovních stromů" -javorů, lip nebo jasanů. Od brodu vlevo po staré polní cestě se dá vystoupat na kraj lesa k mysliveckému posedu a po lesní svážnici kousek nad ním doleva dojdete k žlutě svítící obnovené ochranné kapličce, zbudované sedlákem Josefem Franzem v ro­ce 1874. Zda se po asfaltové silnici vrátíte na parkoviště, nebo protáhnete výlet na hřeben k Rýchorské boudě, je jen na vás. Na jaře roku 2001 se do centra sklenářovické návsi vrátil obno­vený pomník zdejších mužů, padlých v první světové válce. Slouží budoucím generacím jako varování před nesmyslností válek, jako výtvarný prvek v krajině i věčná připomínka, že tady stávala obec Sklenářovice.

Upravil Jiří Dvořák

In.: Krkonoše - Jizerské hory 2009/11

Sklenarovice---Krupka.jpg

Nedatovaný obrázek Sklenářovického údolí od A. Krupky (kol. 1960) 

 

Sklenářovice na pohlednici z roku 1902 s latinským textem

Sklenářovice na pohlednici z roku 1902 s latinským textem

Seidlův hostinec na vzácné pohlednici ze sbírky Václava Schreiera

Seidlův hostinec na vzácné pohlednici ze sbírky Václava Schreiera

Celkový pohled na sklenářovické údolí se školou uprostřed (1930)

Celkový pohled na sklenářovické údolí se školou uprostřed (1930)

Sklenářovice - vlevo ozdravovna, uprostřed hostinec z původního mlýna, vpravo obchod

Sklenářovice - vlevo ozdravovna, uprostřed hostinec z původního mlýna, vpravo obchod

Ochranná kaple nad Sklenářovicemi postavená Josefem Franzem v roce 1874

Ochranná kaple nad Sklenářovicemi postavená Josefem Franzem v roce 1874


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.