Zlaté doly (Zlatá cesta)

12. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Zanech všech nadějí

Nejrozsáhlejší montánní přemodelování terénu se v oblasti Rýchor zachovalo tady v Bartově lese, v místě primárních zlatonosných ložisek. Před sebou vidíte jednu z největších zdejších povrchových dobývek. Hluboké rýhy doplňovaly několik metrů hluboké šachtice spojené krátkými štolami. Ty se po opuštění díla většinou propadly a rozšířily linie povrchových rýh, příkopů a trychtýřovitých depresí. V době těžby zlata byla oblast Bartova lesa bez vegetace a zcela devastovaná rozsáhlými přesuny zeminy. Teprve od konce 18. století se tu opět uchytil les a dnes je lokalita někdejších dolů cennou druhou zónou národního parku s omezeným vstupem. První písemně doložená zmínka z roku 1542 o zdejších dolech je spojená se jménem korutanského důlního podnikatele Kryštofa z Gendorfu a vlčických pánů Zilvárů. Jen o pouhé čtyři roky je mladší privilegium císaře Ferdinanda I. z 30. srpna 1546, zakládající hornickou slávu městečka Svoboda nad Úpou. Zlato z Rýchor, vyskytující se v podobě drobných zlatinek vykrystalizovaných do keříčkových tvarů, je díky svému složení s příměsí stříbra a paládia evropským unikátem. Podobné lze najít už jen v Sierra Pelada v daleké Brazílii.

In: Zlatá cesta - informační panel


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.