Výročí - nevýročí

 
Na památku z maršovské pouti 2016

Starobylá krkonošská obec Horní Maršov pořádá svou tradiční srpnovou pouť zasvěcenou svátku Nanebevzetí Panny Marie s bohatým programem letos v rámci oslav 550. výročí první písemné zmínky o osídlení v místě. Sobotní pouti předcházelo páteční hojně navštívené slavnostní otevření celkově opraveného hřbitovního kostela, jednoho z nejstarších v regionu, připisovaného slavnému italskému staviteli Carlo Valmadimu. DOTEK - Dům obnovy tradic, ekologie a kultury zřízený střediskem SEVER v nedávno obnovené budově barokní fary nabídl k výročí zajímavou výstavu. Pestrý kulturní program provázející oba dny, v němž jako příslovečná pralinka na dortu září „Maršovský příběh", pásmo se zpěvy v podání maršovských ochotníků věnované různým historickým etapám z dějin obce, barvitě jistě zdokumentovali početní fotoreportéři v čele s Pavlem Křivkou na jehož stránky míří i většina odkazů. Drobnost na památku z pouti v podobě perníkového srdce, malovaného porcelánu, suvenýrů nejrůznější provenience až po ten zkažený žaludek z nadměrné konzumace cukrové vaty, piva a řetízkového kolotoče si jistě podle svého gusta odnesl každý. Mě stačí zážitky! Jako třeba vystavení pamětního listu se znakem a pečetí nabízené sympatickou dvojicí ze Studia bez kliky z podhradí bájného hradu Helfštýna na Moravě. Sám principál Roman Prokeš osobně na ručním lisu tiskl a kaligrafickým písmem pohotově vepsal text na přání, zatímco jeho půvabná společnice Pavlína Wolfová uhrančivýma očima obluzovala čekající, až si zakoupili hliníkové odražky vzácných mincí za celé „pouťové" kapesné. (Originální ruční tisk je pochopitelně černobílý. Virtuálně jsem ho barevně „zprznil" jen pro to, aby vedle zlatem a stříbrem hýřícího plakátu nevypadal tak stroze).

A jak je tomu u nás, jen pár kroků podél toku Úpy zády k horám? Pergamenová listina panovníka Ferdinanda III. Habsburského z roku 1648 potvrzující městečku Svoboda nad Úpou status horního města s veškerými právy dolování, uložená v SOkA v Trutnově, odkazuje i na úplně první známé privilegium svého předchůdce.

Listina-Ferdinanda-III..jpg

Ferdinand toho jména první, z Boží milosti císař rakouský a král český, povýšil 30. srpna 1546 hornickou osadu pod Rýchorami na městys s právy ostatních horních měst Koruny české, zároveň s udělením městského znaku, který se v základní podobě jen s drobnými úpravami užívá dodnes. Od tohoto data uplyne letos zakulacených 470 let, které bychom jako první historicky doloženou zmínku o existenci našeho města měli okázale slavit. Zastupitelé se před lety rozhodli pro pozdější výročí povýšení na město (v tehdejší terminologii městečko) populárnějším panovníkem Rudolfem II. v roce 1580, tak máme 17. září již XIII. ročník tradičních Rudolfových slavností. Nic proti tomu. I to je historicky doložený fakt. Stále však bují tendence nespokojenců, kterým je necelé půlstoletí málo a upínají se k nepodloženým bájím a oslavám tisíciletí, jako to zcela oficiálně činí mnohé z podobně „starých" obcí v regionu. Důvod k jakékoliv oslavě není vůbec podstatný. Chceme - li však vycházet z reality, musíme věřit doloženým historickým pramenům. Nic míň, nic víc.

Nepublikováno

Ferdinand I. Habsburský

Ferdinand I. Habsburský

Rudolf II. Habsburský

Rudolf II. Habsburský

Ferdinand III. Habsburský

Ferdinand III. Habsburský

Možná je i v tomto 100 dukátu podíl rýchorského zlata

Možná je i v tomto 100 dukátu podíl rýchorského zlata

Městský znak Svobody nad Úpou v proměnách času

Městský znak Svobody nad Úpou v proměnách času


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.