Letní kvíz

 
Krakonoš je a) vlevo, b) vpravo, c) vzadu - c) je správně

Pro druhou polovinu léta nabízím věrným čtenářům novin Svoboda fórum veselý vědomostní kvíz z publikovaných i připravovaných článků o historii i současnosti našeho města Svoboda nad Úpou. Porovnejte své znalosti s výsledky na konci článku. Přeji hezký zbytek léta.

Na obr. 1 z publikace Čechy nakladatele Jana Otta je a) stará farní škola s pověstnou čtyřmetrovou oslovskou lavicí, b) jeden z posledních renesančních měšťanských domů na náměstí, c) zadní trakt populární hospody Dřevěnka. Malíř Zocher z Janských Lázní zachytil na obr. 2 a) zlatý důl Velká pinka na Rýchorách, b) budování vstupního tunelu pro plánovanou železniční trať Úpa expres, c) Medvědí jeskyni na úpatí Kravího vrchu. Autentická fotografie obr. 3 je a) z vítání německé armády při obsazování Sudet v roce 1938, b) z natáčení koprodukčního filmu „V žáru noci" v roce 1968, c) z každoročních letních slavností Svazu Němců v Čechách. Na obr. 4 je a) německý básník Theodor Körner na obelisku poblíž kostela sv. Josefa, b) Prosper Piette - Rivage, Otec Krkonoš, na pamětní desce od sochaře Schwantnera, c) řídící učitel Josef Kahl na medailonu z výzdoby jeho hrobky na svobodském hřbitově. Před domovskou chalupou na obr. 5 stojí a) největší krkonošský trpaslík, b) nejmenší krkonošský obr, c) Šedý vlk Jaroslav Hofman, nejznámější krkonošský tulák. Rodinná fotografie obr. 6 je z alba a) hraběnky Františky Aloisie Marie Rombaldové z Hochinfelsu, b) první hvězdy poválečného divadla ve Svobodě Fráni Kohoutkové v roli Polednice, c) feministky Marie Slepičkové, média při spiritistických seancích. Živou přírodu reprezentuje na obr. 7 a) brouk Pytlík v nových montérkách, b) dnes již spoře se vyskytující jedovatá majka obecná, c) páchník obrovský, navrhovaný kdysi neúspěšně do znaku ODS. Historická pohlednice obr. 8 zobrazuje a) altán s občerstvením u Císařského pramene na Wihardově promenádě, b) záchytnou stanici válečných utečenců z Haliče v I. světové válce, c) stanoviště výběrčího mýta při vstupu do panské obory, ze které později vznikl KRNAP. Atypická budova na fotografii obr. 9 je a) městská plynárna, b) parní pila velkostatku Maršov na likvidaci dřeva po větrné kalamitě, c) stáčírna originální krajové lihoviny značky Koppengeist. Na obr. 10 ze svobodského nádraží je a) tajná zbraň Třetí říše V2 objevená ve staré výtopně, b) torzo havarovaného letounu Taube trutnovského konstruktéra Igo Etricha, c) trup tryskového letadla MiG používaný u ČSD k odstraňování sněhu z kolejí. Na obr 11 je a) lebka s trofejí vyhynulého živočicha pivoně severního zelenookého, b) aprílová žertovná montáž, c) nejnovější kosterní nález albeřických speleologů z Medvědí jeskyně. Budova na fotografii obr. 12 je a) původní svobodská radnice, b) nadační špitál založený Schwarzenbergy v roce 1683, c) římsko - katolická fara z roku 1770. Na fotografii obr. 13 je a) dřevěný triangulační bod na kótě 681 m - Kraví vrch, b) lovecký posed pro účastníky exkurzní vycházky České myslivecké jednoty vedené hrabětem Harrachem, c) torzo rozhledny zvané Kukátko, předchůdce současné Krkonošské stezky v korunách stromů. Jára Cimrman z pamětní desky na Sluneční stráni obr. 14 byl a) první volený starosta obecního zastupitelstva po vyhlášení samostatného Československa, b) prokurista firmy Piette, zakladatel hasičského sboru, c) fiktivní postava českých dějin. Obr. 15 a) jeden z domů poškozených při náletu spojeneckého letectva v březnu 1945, b) podnikové ředitelství n. p. Dehtochema po požáru půdního archivu, c) demolice vybydleného čp. 456 naproti nádraží. Fotograf Bohdan Holomíček zachytil na obr. 16 a) nezdařený amatérský pokus o uloupení pamětních dokumentů z věžní kopule, b) statické zajištění vychýlení radniční věže o 90 cm od svislé osy, c) opravu věže staré radnice v roce 1966. Na poválečném snímku obr. 17 je a) folklorní soubor „Svoboďáček" při oslavě 1. máje, b) profesor Zdeněk Nejedlý při projevu na náměstí Svornosti v srpnu 1945, c) krojovaná stafáž při slavnostním jmenování ministra školství čestným občanem Svobody nad Úpou. Historické pečetidlo z roku 1634, jehož otisk je na obr. 18 je a) stále používáno zastupitelstvem města při slavnostních příležitostech, b) v neoprávněném držení soukromé osoby, c) zmizelo nenávratně z místního muzea v chaosu květnových dnů roku 1945. Opracovaný kámen na fotografii obr. 19 je a) označení hromadného hrobu 56 německých hulánů padlých v pohraničních šarvátkách před vypuknutím sedmileté války, b) místo na Kravím vrchu, kde tragicky v roce 1755 zahynul hospodář Neubauer z čp. 56 zasažen bleskem, c) hraniční kámen panství Vlčice číslo 56 vztyčený v období Tereziánského katastru. Kapitální úlovek svátečního houbaře na obr. 20 je a) muchomůrka narůžovělá neboli masák, b) křemenáč osikový, c) kozák donský.

Správné odpovědi: 1 b) 2 c) 3 a) 4 c) 5 c) 6 a) 7 b) 8 a) 9 b) 10 c) 11 b) 12 c) 13 a) 14 c) 15 c) 16 c) 17 b) 18 b) 19 c) 20 b).


Všechny odpovědi správně - jste geniální nebo svobodský patriot. Polovina odpovědí - děláte všechno polovičatě, což není úplně nejhorší, ale ani nejlepší. Ani jedna správná odpověď - měli byste se nad sebou zamyslet. Zkuste to ještě jednou.

In.: Svoboda fórum XXVIII. ročník, číslo 809, srpen 2017

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.