Zpráva dne (18. 12. 2017)

 
Otevírání tubusu - foto Pavel Křivka

Dnes v 9.00 hod dopoledne byl v kanceláři starosty města Svoboda nad Úpou oficiálně otevřen malý tubus z makovice sanktusové věžičky zdejšího katolického kostela sv. Jana Nepomuckého. Makovice i s vrcholovým křížkem spadla při nezjištěné vichřici před několika lety a dodnes na věžičce chybí. Nalezené zaletované a silně zkorodované pouzdro svěřil dojíždějící pan farář místní kostelničce paní Miriam Nezvalové, která jej měla dlouho doma. Šťastnou shodou náhod oslovila právě mě a neporušené mi jej předala. V dnešní den D se u jeho otevření s napjatým očekáváním sešli: starosta Ing. Jiří Špetla, radní Ing. Jaroslav Chmelař, tajemnice městského úřadu Ing. Ivana Balcarová, stavební technik Jiří Rajsner, ředitel Státního okresního archivu v Trutnově Mgr. Roman Reil, fotograf Pavel Křivka a moje nepostradatelná maličkost Tonda Tichý s nadějnou informací, že věžička nad sakristií se podle doložených zápisů naposled předělávala v roce 1921. To alespoň trochu vylučovalo obavu z ukryté „špulky" dynamitu, kterou pouzdro na první pohled připomínalo. Pyrotechnika jsme odvážně nepozvali. Starosta šikovně kutilskou pilkou na železo odřízl víčko ...

a tentokrát se na rozdíl od nedávné podobné akce při opravě kaple na hřbitově úspěch dostavil. Váleček pečlivě zabalený v papíru skrýval kuriózní pamětní zápis na jednom listu se čtyřmi volně vloženými již vybledlými poštovními ceninami:
Známka - Pošta československá 1920 - Holubice 10 haléřů olivová
Známka - Pošta československá 1920 - Hradčany 10 haléřů zelená
Známka - Pošta československá 1920 - 70. narozeniny T. G. Masaryka 125 haléřů modrá
Zálepka - „Bund der Deutschen in Böhmen" s anonymní krajinou - Heimatschutz 2 haléře

Překlad německého textu na první straně archu:

"Pamětní spis - Dne 31. srpna 1921 - pod patronátem pana Friedricha Reimanna - byla místo staré ztrouchnivělé cibulové věže (sic) tato věž nově osazena stavitelem panem Franzem Fimmelem - Svoboda 30. srpna 1921 (následují vlastnoruční podpisy přítomných).
Josef Müller, farář; Johann Stephan, továrna na svíčky a mýdlo - zástupce předsedy katolického spolku pro udržování a zkrášlení kostela; Franziska Kulbe, zvonice; Josef Wanka, kostelník; Alois Kühnel, regenschori; Franz Zinnecker, pokladník katolického spolku pro udržování a zkrášlení kostela; Ing. Franz Fimmel, stavitel; Reinhold Graf, klempíř a instalatér."

Poté byla listina pravděpodobně předána klempíři Grafovi, aby ji zaletoval do pouzdra z pozinkovaného plechu. Mistr, který absolvoval Velkou válku v uniformě R-U námořnictva, byl muž mé krevní skupiny. Využil příležitosti a na rubovou stranu papíru napsal své vlastní sdělení příštím generacím, které strohému úřednímu textu nálezu dodává autentickou šťávu člověčiny:

"V roce 1918, 28. října, byla roztříštěna naše monarchie velkou zradou českých ministrů a byla založena slavná Republika československá. Ale tato nebyla tak slavná, jak by si ji mnohý mohl představovat. 1 bochník chleba pak stál 20-28 korun, 1 pár bot 400-500 korun, 1 obyčejný oblek 1500-2000 korun, a tak to šlo donekonečna. Daně se zvyšovaly den ze dne a člověk musel pracovat jen na ně, uspořit si nemohl nic, zvláště my Němci jsme byli pány Čechy velice utiskováni. Člověk by o těch pánech mohl napsat celou knihu. Doufejme, že zas jednou přijdou lepší časy. V září 1921 - Reinhold Graf klempířský mistr a instalatér Svoboda č.p. 68."

Fotografické zpravodajství najdete ve "Svobodském občasníku" Pavla Křivky

Nepublikováno

Převzato: Svoboda fórum XXIX. ročník, číslo 814, únor 2018

P.S.
Tondu čtou až v Praze! Ohlas na článek vyšel v sobotu 30. prosince 2017 v deníku Lidové noviny v pravidelné rubrice příznačně nazvané Chlívek. Autor Petr Kamberský se v reakci s titulkem „Republika nechtěná" zaměřil v rámci nadcházejících oslav stoletého výročí obnovení české státnosti především na postesknutí klempířského mistra Grafa napsané na rub pamětního listu.

Chlivek.jpg

Pouzdro s listinou - délka 11,5 cm, průměr 3 cm

Pouzdro s listinou - délka 11,5 cm, průměr 3 cm

Oficiální lícová strana listiny

Oficiální lícová strana listiny

Rub se soukromým přípisem klempíře Grafa

Rub se soukromým přípisem klempíře Grafa

Vložené dobové známky a nálepka

Vložené dobové známky a nálepka

Nová sanktusová věžička s makovicí na dobové pohlednici (vlevo)

Nová sanktusová věžička s makovicí na dobové pohlednici (vlevo)


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.