Perfiny

 
Detail perfinu "Prosper Piette Freiheit"

Kradlo se vždycky - o tom žádná! Devět z deseti náhodně dotázaných potvrdí, že mají s nějakou zlodějinou osobní zkušenost. Já budu s dovolením ten desátý. Na ochranu před zcizením poštovních cenin, především známek, ale i dopisnic, balíkových průvodek a snad i peněžních poukázek vznikly už v 70. letech 19. století perfiny. Podle původního patentu Angličana Josepha Slopera to byly speciálním dírkovacím strojkem perforované iniciály - odtud „Perforated Initials", zkráceně perfiny. Nápad se z domovské Anglie rozšířil do celého světa a současní filatelisté registrují perfiny z téměř 200 známkových zemí. Jako ochranný prvek svého majetku je používaly zejména firmy, z nichž ty nejznámější vystřídaly během svého trvání dokonce několik variant. Hojně je užívaly i banky a v některých státech i vládní úřady a instituce, například policie. Perforované známky na soukromých dopisech některé pošty údajně nepřijímaly, ale to je nejspíš nedoložená filatelistická latina. V současném poštovním styku je vytlačil rozvoj výplatních strojků a moderní způsob odbavování pošty. Přesto se někde používají dosud. Sběratelé dlouho považovali perforované známky za znehodnocené a z kolekcí je vyřazovali. Dnes je sbírání perfinů zajímavou a poučnou částí filatelie a sběratelé specialisté se v České republice sdružují například v samostatné Společnosti sběratelů perfinů. Mezi tisícovkami perfinů z Rakouska - Uherska, kde bylo toto „znehodnocování" známek zavedeno už v roce 1877 je i mnoho firemních perfinů z území pozdějšího Československa, které rakouský poštovní řád včetně povolení perforovat ceniny po roce 1918 přejalo. Výslovně je povolení uvedeno i v novelizaci čs. poštovního řádu v roce 1937 a kupodivu i roku 1944. Teprve řád z roku 1968 se o této možnosti šalamounsky nezmiňuje, aniž by ji jmenovitě zakázal nebo povolil.

Jako ohlas na nedávno zveřejněný článek o účelových známkách svobodské firmy Piette mohu s radostí připojit, že pokrokový podnikatel Prosper Piette - Rivage nezůstal ani v tomto směru o nic pozadu a svou nesmazatelnou stopu zanechal i ve filatelii. Já osobně jsem v životě sbíral snad všechno možné. Kromě známek! Snad proto, že filatelie vyžaduje jistou inteligenci, trpělivost a systematičnost, nemluvě o finančním zázemí, pohybuji se tudíž na velmi tenkém ledě. Na poměrně vzácný perfin firmy Piette s ukázkovým monogramem se zdvojenými iniciálami P v zrcadlovém provedení do typického véčka, které firma používala jako logo na mnoha svých výrobcích, mě upozornil dlouholetý kamarád Pavel Janata, letitý filatelista a „perfinář", předseda Klubu filatelistů v Trutnově, s laskavým svolením k opublikování ilustračních exemplářů z jeho sbírky. Známe se dlouho, tak mi jistě promine prozrazení jisté pikanterie, kterou je jeho osobní vazba na papírnu, známou v Úpském údolí v ústním podání i po znárodnění a začlenění do Krkonošských papíren jako „piettka". V necelém desetiletí, kdy se několik závodů oddělilo do národního podniku Úpské papírny se sídlem ve Svobodě nad Úpou, konkrétně v roce 1952, byl jeho otec podnikovým ředitelem. Jediná známá dopisnice s tímto perfinem z nejmenované soukromé sbírky je z pětihaléřové emise z roku 1900 přezdívané pro charakteristické lemování „dveřní rám". Perforování známky vpravo nahoře s určujícím písmenem F, ve kterém každý i bez nápovědy jistě tuší Freiheit - sídlo firmy, je doplněno krásně čitelným vlakovým razítkem z trati Svoboda nad Úpou - Trutnov s číslem poštovního kurzu 387 a datem odeslání 19. 12. 1903. Hned z následujícího dne je razítko přijímací pošty v Kožlanech. Druhým zajímavým dokladem je ústřižek balíkové průvodky ofrankované červenou 80 haléřovou výplatní známkou monarchie se státním znakem vydanou v roce 1916. Do průvodky byl perfin perforovacím strojkem přímo vyražen do pravého horního rohu. Známka je 19. 6. 1918 přeražená denním razítkem odesílací pošty v Maršově I. Tenkrát měla i svobodská periferie samostatný poštovní úřad. Zda existuje uvedený perfin také na známkách není dosud známo. Pesimisti občas namítají, že o osobnosti nejvýznamnějšího svobodského podnikatele, mecenáše a humanisty, čestného občana řady měst, „Otce Krkonoš" Prospera Piette - Rivage už nelze přinést nic nového. A vida! A to mám ještě jednu drobnost v rukávu.

Nepublikováno

Dopisnice adresovaná ctěnému pánu A. Rabasů opatřená perfinem firmy Piette

Dopisnice adresovaná ctěnému pánu A. Rabasů opatřená perfinem firmy Piette

Stejný perfin na ústřižku balíkové průvodky

Stejný perfin na ústřižku balíkové průvodky


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.