Svobodský list domovský

 
Domovský list - titulní strana

Příslušnost k domovské obci nemá dnes žádnou společenskou váhu. A přesto to býval vážený právní institut zavedený v Rakousko - uherském soustátí v souvislosti se vznikem obecní samosprávy v roce 1849 na základě zákona č. 170 /1849 Obecního zřízení. I v Českých zemích byl zákon domovský znovu oficiálně potvrzen říšským zákonem číslo 105 ze dne 3. prosince 1863. Zůstal v platnosti po celou dobu trvání první republiky a zrušil ho po únoru 1948 vítězný proletariát s platností od 1. ledna 1949. Od té doby prokazuje každý občan svou sounáležitost pouze se státem, v našem případě s Českou republikou, stále ještě na základě občanského průkazu. Je docela pravděpodobné, že i ten v dohledné době nahradí nějaký elektronický čip nebo jiná vymoženost stále se vyvíjející úřední evidence. Papírové vydání domovského listu je tak už vlastně starožitná archiválie a pro většinu populace zajímavá kuriozita. Doklad v různém grafickém provedení zaručoval svému nositeli právo na nerušený pobyt v obci, případně na chudinské zaopatření z její strany v nemoci nebo stáří. Děti ho získávaly po otci okamžikem narození, manželka sňatkem po manželovi. Další možností bylo udělení obecním úřadem po delším bezúhonném trvalém pobytu v místě (zpravidla nejméně 4 roky, ale též 10) nebo získáním nějakého úředního místa v obci jako státní zaměstnanec např. poštmistr, přednosta stanice, četník, duchovní apod. Obec tak měla kromě povinností vůči svým občanům i možnost zbavit se bezdomovců, přivandrovalců a nechtěných osob vykázáním tzv. postrkem do jejich domovské obce na její náklady. Netřeba zdůrazňovat, že se evidence důsledně vedla v obecních matrikách. Než se v kličkách paragrafů zamotám docela, neodpustím si perličku. V současné době existuje údajně institut domovského práva pouze ve Švýcarsku.

Ukázka domovského listu ze Svobody nad Úpou z roku 1933 je zajímavá hned z několika důvodů. Protože domovský list sloužil jako osobní doklad i na cestách jako náhrada cestovního pasu byl na rozdíl od listiny formátu A4 z dob Monarchie v Československu vydáván ve většině obcí ve formě malého sešitku, který se pohodlně vešel do kapsy. Svoboda nad Úpou ležící v té době v dvojjazyčné oblasti měla logicky i tento doklad v česko - německé mutaci. Desky zdobí ne příliš výtvarně povedený schematický městský znak, který je i na podtisku samotného listu opatřeného úředním červeným jednokorunovým kolkem a kulatým razítkem městského úřadu včetně tří požadovaných podpisů - páně starosty, příslušného úředníka a občana, kterému byl 8. července 1933 vystaven. Tím byl tovární dělník Gustav Hofmann narozený v obci 1. srpna 1900 v čp. 97 kde je dnes stylový pension Měšťanský dům, toho času již vdovec. Podpisy jsou docela čitelné. Úřad starosty zastával tiskař Franz Feix z čp. 42 jako první předseda místní samosprávy v novém státním zřízení po skončení první světové války v letech 1919 - 1923. Z jeho dílny je prokazatelně štoček celkového pohledu na město v klínu hor užitý na předsádce i na jím vydané pohlednici. Lze tudíž předpokládat, že bez ohledu na střet zájmů tiskl mistr Feix celý domovský list jako ostatně většinu místních tiskovin. Krátce po tomto jednom z posledních úředních podpisů tehdejší místostarosta Feix požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů. Jako městský radní je podepsán Franz Zinnecker. V té době se Evropou šířil také nebezpečný virus. Když byla 4. října 1933 zastavena činnost NSDAP v Československu byl i on okresním nařízením odvolán z funkce, stejně jako starosta Rudolf Lissak zvolený prvně v roce 1925 a řada dalších členů této nacistické politické strany. Oběma pánům při podepisování dokumentu zřejmě uniklo, že majitel se v rozporu se zapsaným jménem Hofmann podepsal se dvěma f. Už slyším tehdejší zlé jazyky - to by se za starého dobrého Rakouska stát nemohlo!

Nepublikováno

Dvoujazyčný domovský list města Svoboda nad Úpou

Dvoujazyčný domovský list města Svoboda nad Úpou

Pohled na Svobodu nad Úpou od východu

Pohled na Svobodu nad Úpou od východu


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.