Kouzlo barev

 
Mezi prvními zachytil opravenou fasádu fotograf Pavel Křivka

Je až k nevíře, k jaké proměně zašlého oprýskaného baráku, po dlouhou dobu kaňce na přijatelném vzhledu ulice 5. května, stačí s nadsázkou řečeno několik kbelíků barvy. Tím nijak nezlehčuji stovky hodin pečlivé práce zedníků, štukatérů a malířů. Jen dokumentuji, že všechny barevné výstřelky fasád bez brutálních zásahů do stavební konstrukce jako je změna dveřních a okenních otvorů jsou naštěstí úpravy relativně snadno vratné, byť stojí nemalé úsilí a finanční náklady. Když se v pozdních jarních dnech odhalil vzhledem k nouzovému stavu kvůli pandemii vylidněné ulici a bez potlesku ze vše zakrývajícího lešení starý měšťanský dům se současným číslem 505, bylo to pro všechny náhodné diváky příjemné překvapení. Citlivá úprava štukatérsky přezdobené historizující fasády z konce 19. století s redukcí plastických prvků a obnovou oken v přízemí spolu s decentní, i když netradiční škálou barev vrátila domu někdejší důstojnost. Celkem zdařilé restaurování městského znaku uprostřed jednoduchého trojúhelného frontonu nad mělkým středovým rizalitem, možná nejlíbivějšího ze čtyř dosud zachovaných na veřejných budovách - ještě staré radnice, městského úřadu a školy - jen rozčeřila dohady o jeho původu. Po jeho obvodu to nejsou nějaké samoúčelné folklorní malůvky, ale články řádového řetězu, jehož význam je dosud neobjasněn. Restaurátor tento nepochybně zajímavý prvek odborně zvaný kolana rafinovaně ani neobnovil.

Málokdo už totiž dneska ví, že právě v tomto domě, tehdy ještě s původním číslem 105 byla přičiněním jednoho z pozdějších čestných občanů, továrníka a starosty Franze Stephana, zvoleného poprvé na dlouhých 18 let do čela města v roce 1890 otevřena 15. června 1891 spoluzakladatelem a prvním úředníkem Josefem Fingerem kancelář městské spořitelny. V polovině 19. století stála na tomtéž místě ještě chaloupka s přízemím z omítnutého lomového kamene a podsíní s vysokým prkenným štítem do ulice, stejná jako řada dalších původních renesančních domků nevelkého centra hornické osady. Bydlel v ní pekař Florian Finger pamatující ještě závěr století osmnáctého (narodil se v roce 1796) a jeho matka Agnes ročník 1770. Na jedné z prvních celkových fotografií městečka Freiheit s datací do roku 1874 od trutnovského fotografa A. C. Pitzeka s filiálkou v Janských Lázních, která je uložena v soukromém archivu ve Vídni je vedle pozdně empírové lékárny s mansardovou střechou jasně vidět současná velká zděná budova. Dům 1. března 1898 koupila za 17.750 zlatých od původního majitele vrchního učitele Josefa Kahla obec města Svoboda nad Úpou. (Také on býval ředitelem spořitelny a je mezi jedenácti čestnými občany). Vedle spořitelny sloužila rozsáhlá budova nadále jako bytový dům. Podle sčítání obyvatel v roce 1900 tam například bydlel MUDr. Anton Klug narozený 13. června 1868 v Javorníku, obvodní a lázeňský lékař v Janských Lázních. O deset let později je mimo něj uváděn ještě Josef Schöbel (*21. listopadu 1863 ve Vrchlabí) zlatník a hodinář. Rozhodnutím obecního zastupitelstva z 24. července 1911 byl celý dům včetně zahrady i s nově postavenou hasičskou zbrojnicí prodán bratrům Franzi a Rudolfovi Richterovým z čp. 19 za 35.500 rakouských korun. V té době byl přednostou městské spořitelny podnikatel a majitel papíren, tehdejší starosta Johann August Fiebiger a hlavním pokladníkem Josef Finger, který odešel do penze k 1. lednu 1920. Další dva dlouholetí úředníci byli Albin Henschel a nejznámější svobodský kronikář Bernard Hampel, autor často citovaného spisku o Svobodě. Po prodeji budovy soukromníkovi se spořitelna i se jmenovanými zaměstnanci přestěhovala do nadačního domu svobodských rodáků a úspěšných průmyslníků bratrů Etrichů číslo 74, kteří ho věnovali obci. Dodnes slouží jako sídlo Městského úřadu. Ve sčítacích operátech z roku 1921 je jako majitel domu č. 105 zapsán stále ještě svobodný krejčí Franz Richter, narozený ve Svobodě 10. ledna 1878. Jeho starší bratr Rudolf, rovněž svobodný a také krejčovský mistr sídlil jen přes ulici v domě číslo 41. Ve „stopětce" si udrželi byty jak Dr. Klug, tak hodinář Schöbel. V říjnu 1919 přibyl ještě Alois Ruffer původem z Mladých Buků s ruční truhlářskou dílnou. Začínal zde i tiskař Franz Feix než se přestěhoval do protějšího domku číslo 42. Řada zde jmenovaných významných občanů Svobody nad Úpou spočívá na místním hřbitově. Monumentální hrobka spřízněných rodin Etrich a Klug byla bohužel zbořena při jeho nedávné stavební revitalizaci.
Také po roce 1945 se pod střechou zajímavého domu vystřídala celá plejáda známých i pozapomenutých jmen, počínaje nejspíš zcela zapomenutým Svobodou. Jen vzpomínejte. Nývlt, Lánský, Hauzer, Kolísková, Bureš...a co takhle Kovář, Kocman, Šošovička, Havranová, kteří tam měli dílnu nebo krámek? Co jméno, to neopakovatelný životní příběh. Nejslavnější byl stejně asi doktor Klug, s jehož jménem se, přestože zemřel už v roce 1927, setkáváme při putování historií Svobody nad Úpou a Janských Lázní na každém kroku. Jako obvodnímu lékaři mu prošlo rukama nepočítaně pacientů, jako lázeňský lékař řídil v uniformě rakouské armády za I. světové války vojenský lazaret. Sympatická je i jeho společenská aktivita. Byl obecním radním, členem Krkonošského spolku, předsedou spolku divadelních ochotníků, předsedou spolku zimních sportů „Aupatal" a k mému milému překvapení i letitým činovníkem nejoriginálnějšího místního sdružení, recesistické stolní společnosti „Ecke Freiheit", velice blízké celosvětové Schlaraffii. Se spolkovou přezdívkou „Ton von Mohrenheim" kterou se hrdě hlásil ke svému rodišti a ve druhém plánu i k hudebnímu nadání složil i spolkovou znělku.

In.: Svoboda fórum XXXI. ročník, číslo 840, červen 2020

Obnovený dům po odstranění lešení zachytila mobilním telefonem pohotově Jana Povolná.

Obnovený dům po odstranění lešení zachytila mobilním telefonem pohotově Jana Povolná.

Před renovací vypadal s narušenými otvory v přízemí a opadanou omítkou docela odpudivě.

Před renovací vypadal s narušenými otvory v přízemí a opadanou omítkou docela odpudivě.

Detail zdobného městského znaku ve štítě na historické fotografii Ing. Jaroslava Morávka.

Detail zdobného městského znaku ve štítě na historické fotografii Ing. Jaroslava Morávka.

Současný snímek citlivě obnoveného znaku pořídil fotograf Pavel Křivka.

Současný snímek citlivě obnoveného znaku pořídil fotograf Pavel Křivka.

Zakladatel spořitelny starosta Franz Stephan

Zakladatel spořitelny starosta Franz Stephan

Na hřbitově odpočívá první pokladník spořitelny Josef Finger

Na hřbitově odpočívá první pokladník spořitelny Josef Finger

Působivá hrobka řídícího učitele Josefa Kahla

Působivá hrobka řídícího učitele Josefa Kahla

Náhrobek pracovníka spořitelny a městského kronikáře Bernarda Hampla

Náhrobek pracovníka spořitelny a městského kronikáře Bernarda Hampla

Honosná stavba na hrobce MUDr. Antona Kluga už nestojí

Honosná stavba na hrobce MUDr. Antona Kluga už nestojí

Detail z hrobky rodiny Etrich - Klug

Detail z hrobky rodiny Etrich - Klug

Inzerát městské spořitelny v dobovém tisku mezi světovými válkami

Inzerát městské spořitelny v dobovém tisku mezi světovými válkami

Desky a titulní stránka vkladní knížky svobodské městské spořitelny z roku 1925

Desky a titulní stránka vkladní knížky svobodské městské spořitelny z roku 1925

Inzerát spořitelny po roce 1945

Inzerát spořitelny po roce 1945

Desky a titulní stránka vkladní knížky svobodské městské spořitelny z roku 1944

Desky a titulní stránka vkladní knížky svobodské městské spořitelny z roku 1944

Svobodský lékař MUDr. Anton Klug

Svobodský lékař MUDr. Anton Klug


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.