Richterův polní kříž

24. srpna 2018    DROBKY - z Krakonošova vousu
 
Richterův polní kříž

Ještě začátkem druhé poloviny 20. století stával na katastru obce Mladé Buky neporušený pískovcový kříž u křižovatky polních cest na terénním hřebínku jihozápadně nad kostelem sv. Jana Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou. Úvozová cesta z Horních Mladých Buků směrem na Janskou horu a dál ke Zlaté vyhlídce byla v těch místech během let několikrát přeložena a kříž při polních pracích možná nešťastnou náhodou, možná i úmyslně skončil v rozvalinách. Na jednom z kamenných bloků postupně zarůstajícím ostružiním byla značkaři KČT ještě dlouho ze setrvačnosti obnovována žlutá turistická značka. Začátkem roku 2018 nebylo po zbytcích kříže zdánlivě ani památky. To nedalo spát majiteli sousedního pozemku Josefu Čermákovi, který právě dokončil obnovu starobylé výklenkové kapličky Panny Marie s podobným osudem o pár desítek metrů níž. Podařilo se mu se synem Tomášem doslova vyhrabat ze země několik kamenných součástí monumentu a pietně je sestavit do současné podoby. Spodní část podstavce s ozdobně profilovanými hranami je nejspíš nepůvodní a pochází z úplně jiné památky, o které není nic bližšího známo. Nejzachovalejší střední část má částečně čitelný sekaný německý text v jednoduchém geometrickém orámování se skosenými rohy. Jde o upravený verš známý v křesťanské liturgii jako Mariánská antifona: „ Zu dir, Maria, seufzen wir Mit Thränen, deine Kinder. Und rufen alle auf zu Dir: Werschmähe nicht uns Sünder! Volně přeloženo: „K tobě Marie vzdycháme v slzách, tvoje děti. A všichni voláme, nezavrhuj nás hříšníky". Ze silně poškozených jmen zřizovatelů lze vyluštit pouze Erbaut von Josef und Franziska ??? a první dvě číslice letopočtu 18.. Vrchní dřík zakončený stříškou ve tvaru tympanonu, ze kterého vyrůstal kříž, měl na přední straně plastický reliéf zakončený nahoře obloukem, pravděpodobně s modlící se Bohorodičkou, dnes brutálně odsekaný. Pod ním jsou zbytky německého nápisu: Hl. Maria, bitte für uns! - Svatá Maria, oroduj za nás! Vrcholový kříž s Kristem chybí úplně.

Podle zápisu v kronice katolické farnosti v Mladých Bukách nechal kamenný kříž vztyčit na svém pozemku hospodář Josef Richter z Horních Mladých Buků číslo 121, s přáním aby ho směl vysvětit svobodský pan farář při jubilejním procesí vypraveném ze Svobody nad Úpou 28. září 1881 - což se také stalo. K následné údržbě památky, toho času ve vynikajícím stavebním stavu, složil jmenovaný do mladobucké farní pokladny 15 zlatých rakouské měny. Na základě jejich zúčtování přešla péče o stav kříže na církev.
Při sčítání obyvatelstva v Mladých Bukách v roce 1900 byl v čísle 121 zapsán majitel Josef Richter *17. září 1838, vdovec s dosud svobodnými dětmi - Augustinem (1872), Heinrichem (1875), Annou (1877) a Marií (1879). Jeho manželka Františka zemřela v roce 1890. Zemědělská usedlost s číslem 121 byla postavena ještě před mapováním stabilního katastru v roce 1841 a stávala v Horních Mladých Bukách v lokalitě za mostem přes řeku Úpu v areálu dnešního Penzionu Boháček s jízdárnou Jezdeckého oddílu TJ Krakonoš Trutnov ve Svobodě nad Úpou. Původní stavení zaniklo po roce 1945.
Kříž je zachycen například na barevné Neubertově turistické mapě Krkonoš v měřítku 1 : 25 000 nakreslené pplk. Matějem Semíkem v roce 1937.

Nepublikováno

Areál dnešní jízdárny na mapě z roku 1841 (čp 121 = parc.č. 189)

Areál dnešní jízdárny na mapě z roku 1841 (čp 121 = parc.č. 189)

Dřík kříže s osekaným reliefem

Dřík kříže s osekaným reliefem

Ústřední nápis - verš modlitby se jmény donátorů

Ústřední nápis - verš modlitby se jmény donátorů

Zachovalá turistická značka na zadní straně bloku

Zachovalá turistická značka na zadní straně bloku

Kříž na výseku Semíkovy mapy z roku 1937

Kříž na výseku Semíkovy mapy z roku 1937


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.