Nekonečný příběh

 
Dolní vápenka - foto František Kučera

Málo popsaná lokalita Horních Mladých Buků je i přes to, že jsem ji v minulém čísle v povídání o Weisshuhnově papírně lehkovážně nazval periferií města Svobody nad Úpou natolik zajímavá, že by se o ní dal napsat nekonečný historický příběh. To není výhrůžka! Jeden článek snad ale noviny i jejich čtenáři ještě unesou. Zcela v duchu mé autorské šifry - anti - jsem si vybral konečný příběh obou zaniklých kruhových vápenek. Jednu z nich řečenou „Dolní", použitou jako titulní snímek vyfotil krátce před jejím zánikem, kdy sloužila už jenom jako sklad sena pro mladobucké JZD pražský školák na prázdninách František Kučera. Také zde je nutno začít u věhlasného trutnovského kronikáře Simona Hüttela a jemu přisuzované nejstarší obrazové mapy Krkonoš z 16. století. Osamělá skupina stavení v oblasti Svobody nad Úpou označená jako „Der burck stadel" není podle nejnovějších poznatků nic jiného než stáje k ustájení dobytka patřící k panství manského města Trutnova. Zcela logicky tak mohl vzniknout i název Kraví vrch (Kuhberg) pro přilehlý kopec s rozsáhlými pastvinami. Fiktivní hrádek Stadelburg umístěný do vzdálenějšího terénu zlatých dolů u Sklenářovic, který se tak úporně drží v některých turistických mapách vzniklý slovní přesmyčkou je jen chtěná archeologicky nepotvrzená hypotéza jeho „objevitelů" z osmdesátých let minulého století. Na místě někdejších stájí vyrostl později hospodářský statek několika generací Frenzelů s mladobuckým čp 125. Agilní sedlák Johann Frenzel (*15. 3. 1824) začal podnikat „ve vápně" v roce 1867. Vápenec k pálení dovážel koňskými povozy z lomů v Albeřicích. Živnost převzal stejnojmenný syn Johann Frenzel (*9. 4. 1855). Zasvěcení už vědí, že z téhož statku pocházel i Anton Frenzel (*11. 9. 1830) zakladatel osady Antonínovo údolí. Začátkem 20. století přešly obě v té době moderní vápenky do vlastnictví Johanna Bischofa, rodáka z Bernartic u Žacléře (*8. 6. 1876) majitele albeřických vápencových lomů i podobné komorové vápenky v Albeřicích, ze které je dnes stejnojmenný pension. Spíš než pestrému životopisu jednotlivých majitelů typických budov komorových pecí opatřených vysokými továrními komíny se tentokrát omezím na popis zajímavostí z jejich nejbližšího okolí zachyceném na vzácných fotografiích. Za zvětšení stojí hned ta první s pohledem na dolní vápenku od náspu železničních kolejí s hromadami vápencových „šíbrů" kolem. Bílá kancelářská budova s čp 272 s byty majitele má vlevo zastřešenou plošinovou váhu pro vážení povozů s materiálem. Vlevo je bývalá kovárna číslo 104 ještě před moderní přestavbou, kde po roce 1955 bydlela pár let moje maličkost. Vpravo od správní budovy je dnes novostavba čalounictví pana Ivo Částka. Vzadu za řekou v místech dnešního pensionu Boháček s krytou jízdárnou ve statku čp 121 bydlel ještě v roce 1900 sedlák Josef Richter. Právě on s manželkou nechali na nedaleké pláni u cesty na Janskou horu vztyčit 28. září 1881 kamenný kříž, který nedávno vyhrabal ze země a obnovil na vlastní náklady neúnavný Josef Čermák. Po roce 1945 „hospodařil" ve statku Ladislav Beneš spoluzakladatel a předseda Jednotného zemědělského družstva „Krkonoše" v Mladých Bukách. Stavení zaniklo v polovině padesátých let 20. století. Novotou svítící stodola v pozadí se stala základem stájí jezdeckého oddílu TJ Krakonoš z Trutnova. Vpravo od ní je dosud stojící malebná roubenka využívaná k rekreaci. V zákrytu za vápenkou je zaniklý nízký domek Mlčochových, na jehož základech stojí svobodské čp 415 - Vila Haller. Zaniklé hospodářství vpravo je statek Frenzelů zmiňovaný v úvodu. Od roku 1974 je na uvolněném místě čerpací stanice pohonných hmot Benzina. Nízká kůlna vpravo uprostřed sloužila jako skladiště nářadí a úkryt pro personál vápenky. Podle pamětníků tam po válce byla krátký čas drůbežárna.

Vapenka-Bischof-Mlade-Buky-1.JPG

Neméně zajímavý je i pohled na o něco mladší horní vápenku s fešácky vyzdobeným komínem mozaikou z barevných cihel. Ten po poválečném zastavení provozu lákal pány kluky převelice. Někteří ho dokonce pokořili - já mezi nimi nebyl. Vzadu jsou krásně vidět jednotlivé tenkrát ještě nezalesněné terásky polí a pastvin Kravího vrchu. Zatímco obě nefunkční vápenky byly po roce 1970 postupně zbořeny na materiál k tehdy započaté výstavbě rodinných domků, stodola vpravo dosud stojí a patří k domu čp 485 manželů Nezvalových. Foto vápeníků sešikovaných u horní vápenky je oficiální poštou odeslaná pohlednice z roku 1911. „Šikminy" Bohdana Holomíčka představují dolní vápenku z hlavní silnice od Weisshuhnovy papírny. Komín fotografy přímo přitahoval - další snímek pořídil opět František Kučera. Reklamní kancelářské těžítko firmy Jan Bischof z černého opaxitu s reliéfem vytlačeným do stříbrného plechu představuje albeřické lomy i obě „svobodské" vápenky. Z náhrobních desek podnikatelské rodiny na hřbitově v Horním Maršově lze vyčíst i rodinnou tragédii. Dva sotva dospělí synové Johanna Bischofa Hans a Karl zemřeli v jeden den po zásahu elektrickým proudem při manipulaci v transformátoru.

In.: Svoboda fórum XXXII. ročník / číslo 855 / říjen 2021

Horní vápenka

Horní vápenka

Vápeníci 1911

Vápeníci 1911

Foto Bohdan Holomíček

Foto Bohdan Holomíček

Foto František Kučera

Foto František Kučera

Bischofova vápenka v Horních Albeřicích

Bischofova vápenka v Horních Albeřicích

Těžítko firmy Bischof s českým textem

Těžítko firmy Bischof s českým textem

Náhrobní desky na hřbitově v Horním Maršově

Náhrobní desky na hřbitově v Horním Maršově


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.