Po stopách „Otce Krkonoš"

 
Eduard Maria Prosper Piette - Rivage

Se jménem Piette se v Krkonoších lze občas setkat ještě dnes. Ve Svobodě nad Úpou však téměř denně a na každém kroku. Při mém, byť ryze amatérském zájmu o regionální historii, není divu, že mě postava místního velikána, osvíceného podnikatele, mecenáše a humanisty Prospera Piette de Rivage s čestným přídomkem „Otec Krkonoš" velmi přitahovala. Jednotlivé kusé informace se mi postupně skládaly v řetězec souvislostí, z nichž vyčnívaly známé i zcela nečekané osobnosti veřejného života, nejen v úzkém regionu, ale s mírnou nadsázkou i v celém tehdejším Rakousko - Uhersku. Prvním podnětem k sestavování rodokmenu této zajímavé rodiny byla základní rodopisná data z rozchváceného archivu Pietteho papírny, objevená ve sbírce „horského vůdce" Šedého vlka, jinak věčného tuláka, krkonošského patriota, podivína, sběratele kuriozit a kamaráda Jaroslava Hofmana. Výpisy z matrik shromažďované rodinou Piette v době válečné nutnosti prokázat árijský původ jsou dnes uloženy ve sběratelově pozůstalosti v SOkA Trutnov.

Dalším impulsem byla adresa svobodské rodačky Evelyny Piette - Rivage v měsíčníku Riesengebirgsheimat, vydávaném v Německu bývalými obyvateli okresů Vrchlabí a Trutnov, uveřejněná u příležitosti jejích narozenin. Nemohl jsem tušit, že je v té době již po smrti, takže se mi dopis z 24. 5. 1999 vrátil zpět. Pomocí místních spolužáků jejího bratra Ludwiga jsem získal jeho vídeňskou adresu a dopis mu jednoduše přeposlal; tehdy ještě bez odezvy. Ve stejné době jsem napsal i paní Zuzaně Meisnerové - Wismer, dědičce vyhlášeného fotoateliéru Langhans v Praze, příbuzné z Holubovské větve rodiny, inspirován zprávou o nálezu téměř 300 krabic starých skleněných negativů s portréty slavných osobností při stavebních úpravách na podzim 1998. Spolupráce s RNDr. Pavlem Klimešem z galerie Veselý výletHorním Maršově a Peci pod Sněžkou na textech pro jím vydávaný časopis Veselý výlet a následně i pro panely na jednotlivých zastávkách budované naučné turistické stezky Via Piette okolím Svobody nad Úpou a Janských Lázní, obohatila nejen mou databázi. Cením si i krásné zážitky z osobního setkání s několika žijícími potomky rozvětveného rodu, žijícími v zahraničí, při slavnostním otevření dokončené stezky 22. července 2006. To se týká především okouzlující Christiny von Walzel, dnes již provdané Schmid - Mälholm, se kterou jsem už před tím navázal kontakt prostřednictvím elektronické pošty. Na slavnost přijeli i její otec a strýc, Andreas a Peter von Walzel, dvojčata narozená ve válečné Svobodě nad Úpou s manželkami a další rodák, Ludwig Prosper Piette s chotí z Vídně. Také pozdější návštěva mistra světa v jachtingu Franze Wehofsicha se ženou Monikou proběhla i přes mé katastrofální jazykové (ne)znalosti ve velmi srdečné a vstřícné atmosféře. Jistě k tomu přispěla i prosluněná podzimní neděle, kdy jsem je vedl k pamětní desce „Rosa Weg" na Růženině cestě na Rýchory, pojmenované po jejich prababičce. Pokud můj jazykový handicap a jejich paměť dovolily, vyzvídal jsem neomaleně další a další informace. Když mě v lednu 2008 oslovil odborník na genealogii, novinář Jan Drocár, vybavený navíc novými poznatky o rodinách Loevenstein a Katschner a požádal o spolupráci, byl jsem tak říkajíc připraven. Přesto si jen za uplynulé dva roky vyžádalo shromažďování dat stovky e-mailů i několik klasických dopisů, nekonečné hodiny v archivech a pěknou řádku osobních setkání. Díky nezištné pomoci většiny oslovených potomků, i již zmíněného Pavla Klimeše, který ze svého rozsáhlého fotoarchivu krkonošských osobností poskytl řadu cenných portrétů a hlavně odbornosti a zkušenostem Jana Drocára, vznikl doufám zajímavý dokument. Má pochopitelně jistě i mnohé nedostatky - zvlášť žijící členové z různých, jen jim známých důvodů, některé údaje tajili. Naštěstí rodokmen v elektronické podobě je živý organismus a může být kdykoliv doplněn. Rád bych, aby potěšil nejen všechny potomky jednoho obdivuhodného a košatého rodu, ale byl i přínosem pro zájemce z řad badatelů. A hlavně je to můj malý hold jedné z nejvýznamnějších postav mého bydliště Svobody nad Úpou, jejímu čestnému občanovi, který se svým životem nesmazatelně zapsal do místní historie - Eduardu Maria Prosperovi Piette - Rivage.

RODOKMEN

Mnoho dalších informací o šlechtickém rodu Piette - Rivage, doprovodné ilustrace, fotografie a videa najdete na www.historickaslechta.cz, konkrétně zde.

 


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.