Papírna Piette (Via Piette)

10. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Papírna Piette v době počátků výroby - konec 19. stol.

Z někdejšího starobylého Zinneckerova hamru na zpracování železa zřídil v polovině 19. století bělič Johann Etrich ze Svobody primitivní papírnu na výrobu psacích papírů. V roce 1866 ji koupil Prosper Piette st. původem z Lucemburska, nájemce papírny „Císařský mlýn" v Praze - Bubenči. Tam jako první v tehdejším Rakousko - Uhersku zavedl výrobu cigaretového papíru a později i tapet. V Dolním Maršově v krátké době vybudoval moderní továrnu na jemný cigaretový, hedvábný, krepový a karbonový propisovací papír. Zboží se znakem vlaštovky, oceněné medailemi a diplomy ze světových výstav, úspěšně vyvážel do celé Evropy i zámoří. Nejznámější z rodiny, jeho syn Prosper ml. komplex továrních budov s výraznými sjednocujícími architektonickými prvky dále rozšiřoval. Stejný stavební styl uplatnil i při přestavbě nedalekého pobočného závodu. Ve své firmě zavedl řadu sociálních výhod pro pracující. Například jako první v celé monarchii již v roce 1879 otevřel Alžbětin dětský domov, tedy školku a jesle pro sto dětí. Od 50. let minulého století je továrna součástí Krkonošských papíren.

In: Via Piette - informační panel

Pokračování článku »

Prosper Piette de Rivage (Via Piette)

10. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Prosper a Ludwig - děd a vnuk při slavnostním otevření Via Piette

Maria Eduard Prosper Piette de Rivage (1846 - 1928) syn zakladatele svobodské papírny Prospera staršího z Vieil - Salmu v Lucembursku, vzdělanec a humanista, ale také úspěšný výzkumník a podnikatel, pokračovatel rodových tradic výrobců papíru, si označení „Otec Krkonoš" opravdu zasloužil. Patřil k významným osobnostem své doby a stopy jeho činnosti nalézáme dodnes na mnoha místech regionu. Jako spoluzakladatel a dlouholetý pokladník Krkonošského spolku, který nezištně a všestranně podporoval, má velký podíl na propagaci a rozvoji turistického ruchu v Krkonoších. Bez jeho pomoci by nevycházel spolkový časopis „Krkonoše slovem i obrazem", ani řada turistických map. Výrazně přispěl k rozšíření sbírek nového Krkonošského muzea ve Vrchlabí i k činnosti mnoha dalších společenských a zájmových organizací jichž byl členem. V srpnu 1891 po něm byla pojmenována část České cesty od Kotle ke státní hranici s pamětní deskou u pramene Labe. Pro své sociální cítění a péči o zaměstnance i jejich děti byl nazýván též krkonošským Owenem. Čestný občan Svobody nad Úpou i Maršova I., c. k. komerční rada, byl v roce 1898 povýšen císařem Františkem Josefem I. do šlechtického stavu. Bronzová pamětní deska věnovaná Krkonošským spolkem,  je dílem významného trutnovského umělce Emila Schwantnera.

In: Via Piette - informační panel

Pokračování článku »

Piettovo náměstí (Via Piette)

10. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Dnešní Piettovo náměstí na historické pohlednici

Rozptýlená zástavba venkovské návsi někdejší samostatné obce Maršova I. se začala výrazně měnit v poslední čtvrtině 19. století. Díky promyšlené urbanistické koncepci Prospera Piette-Rivage vznikl harmonický uzavřený celek. Dominantní budova původně soukromé školy je z roku 1880. První ředitel Eduard Petrák, jeden ze zakladatelů Krkonošského spolku, tu zahájil vyučování v září 1881. V roce 1885 se stala veřejnou. Obklopoval ji přírodní park s alejemi stromů a umělým jezírkem. Před školou byl v roce 1881 odhalen pomník s bronzovou bustou osvíceného císaře Josefa II., přeměněný po I. světové válce na pomník padlých spoluobčanů. Zbořen byl v roce 1960. Za školní budovou vyrostla již dříve řadová kolonka bytů pro zaměstnance a v roce 1928 dlouho plánovaný kostel sv. Josefa. Blok obytných městských budov i správních institucí (obecní úřad, pošta) s historizující štukovou výzdobou fasád, rámoval vzniklé centrum společně s továrním křídlem Piettovy papírny. Odtud se rozbíhaly i cesty, nesoucí jména členů rodiny Piette: Piettova promenáda údolím Černohorského potoka do Janských Lázní, Hedvičina alej do Svobody nad Úpou, Paulina cesta na Mochomůrku, Holubova cesta k Duncanu a od Roederovy papírny Růženina cesta na Rýchory.

In: Via Piette - informační panel

Pokračování článku »

Maršov I. - Dolní Maršov (Via Piette)

10. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Maršov I. na historické pohlednici z dob c. k. monarchie

Podle čtyř maršovských rycht vyrostly postupně čtyři osady velkého Maršova, označované římskými číslicemi jako díl I. - IV. Později se první tři díly nazývaly Dolní Maršov na rozdíl od Horního Maršova (čtvrtého dílu). Již z Berní ruly (1654) lze usuzovat na převážně zemědělský charakter osídlení s lánovou plužinou, založenou pravděpodobně během kolonizační vlny za Přemysla Otakara II. ve 13. stol. Větší statky u řeky Úpy, vlastnící mnohdy i vodní právo, se staly zárodkem průmyslových podniků v druhé polovině 19. století, kdy se každý maršovský díl stal samostatnou obcí. S rozvojem továren se změnila i bytová výstavba a roubené chalupy ustupovaly zděným půlštokovým stavením i bytovým domům pro zaměstnance. Zajímavý je např. dům na Pietteho náměstí s firemním logem Eichmannovy papírny zakomponovaným do vstupních dveří, nebo vila továrního ředitele Metzenauera, dnes součást hotelu Prom. Lokalitu negativně poznamenala povodeň v roce 1897. Oběť 17 životů ze zničeného Breitrova domu dodnes připomíná pomníček a pod přemalbou na zdi papírny výstražně prosvítající značka o výšce vzedmuté hladiny. Demolici více než 50 domů, včetně starobylé hospody Dřevěnka, si vyžádala výstavba silnice z Trutnova do Pece pod Sněžkou, dokončená v roce 1980 a panelových domů Rýchorského sídliště.

In: Via Piette - informační panel

 

Pokračování článku »

Muchomůrka (Via Piette)

10. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Muchomůrka - vyhlídkové místo s altánkem

Vyhlídkové místo s charakteristickým altánkem v podobě houby je zmiňováno již v průvodcích po okolí Janských Lázní z konce 19. století. Jako Princeznina tišina či odpočinek je uváděno i v první česky psané knize o Krkonoších od Václava Durycha z roku 1897. Chodívala sem prý ráda významná návštěvnice lázní princezna Alma Thurn - Taxisová, rozená Belcredi, která pod Černou horou prožila i vpád pruských vojsk v roce 1866. Vycházková trasa Promenádním lesem klesající po úzkém hřebínku ke Svobodě nad Úpou, vroubená věkovitými javory, se až do konce I. světové války jmenovala Alej císaře Františka Josefa. Pěšince směřující k Justovu mlýnu do Maršova I. propůjčila jméno Paula provdaná Holubová, dcera zakladatele zdejší Piettovské dynastie Prospera st. Dominantní kopec s výhledem do Úpského údolí přitahoval pozornost i dříve.

Pokračování článku »

Modrokamenná bouda (Via Piette)

10. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Modrokamenná bouda na historické pohlednici

Ještě v roce 1875 uvádí lázeňský lékař Bernhard Pauer na východním svahu Světlé hory pouze Jáchymovy boudy, známé dnes jako Reissovy Domky. Krátce po tomto datu postavil Franz Braun z Černé Hory poblíž křemencových skalisek Harfy a Modrých kamenů výletní horský hostinec. Hrací skříň na drobné mince lákala tancechtivé návštěvníky z širokého okolí i za hostinského Viléma Lauera. K rozkvětu povznesl Braunovu boudu Alfred Jeschke, po matce vnuk starosty Janských Lázní a majitele několika hotelů, Wenzela Starka. Ten ji koupil koncem roku 1918 a přejmenoval na Boudu u Modrých kamenů - Modrokamennou boudu. Proslavila ji sličná korpulentní hospodyně a vynikající kuchařka se svými vyhlášenými borůvkovými koláči se šlehačkou. Cesta T z vrcholu Černé hory přes Pardubické boudy, zbudovaná německým Turvereinem, poskytovala opojení z dlouhého sjezdu především lyžařům, volícím pokračování do Janských Lázní nebo Dolního Maršova, než ji nahradila sjezdovka v průseku lanovky. Zajímavé je, jak si odlehlé místo, patřící katastrálně do Maršova II. postupně předávaly doručovací pošty v Horním Maršově, Maršově I. a nakonec v Janských Lázních. Ještě před padesáti lety maršovské louky a pole sahaly až k boudě, než byly na mnoha hektarech jako nepotřebné zalesněny.

In: Via Piette - informační panel

Pokračování článku »

Luisina cesta (Via Piette)

10. června 2009    NAUČNÉ STEZKY - informační panely
 
Partie z Luisiny cesty Klausovým dolem na historické pohlednici

Frekventovaný turistický chodník podél divokých kaskád Černohorského (Sejfského) potoka, napájeného největším krkonošským rašeliništěm, vybudovali Czernin - Morzinové nejspíš s přispěním krkonošského i lázeňského spolku. Krkonošský spolek jej později udržoval z výnosů dobročinných sbírek - naposled v roce 1937. Část vzorně rekonstruované cesty nově financovala Správa KRNAP v letech 2002 - 2003. Dva vysoké kamenné jezy, mylně považované za zbytky klauzy, jsou dílem italských kameníků, vedených místním stavitelem Josefem Capolagem, kteří po ničivé povodni v roce 1897 prováděli hrazení krkonošských bystřin. Rozsáhlé úpravy potočního koryta v celé jeho délce, s vybudováním desítek umělých prahů, započaté v roce 1900, pokračovaly ještě ve dvacátých letech minulého století. Nejatraktivnější část zpřístupněná po Luisině cestě byla dokončena v roce 1910. Za 75 haléřů provázel tudy většinou lázeňské hosty toužící po vzrušujících zážitcích zkušený místní průvodce. Dnešní návštěvník přicházející poprvé, si až zde uvědomí, jak je mu scenérie důvěrně známá, třeba jen z nástěnných kalendářů mnoha krkonošských mistrů fotografie.

In: Via Piette - informační panel

 

Pokračování článku »

 
« 1 4 5 6 7 8 »

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzám návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším využíváním souborů cookie. Další informace.